K+  K-      A  A  A
brama

Dział Gromadzenia Zbiorów

Dział Gromadzenia Zbiorów zajmuje się gromadzeniem dokumentów i pamiątek poobozowych, prowadzi poszukiwania byłych więźniów w celu zbierania relacji z ich pobytu w obozie, przeprowadza kwerendy w wielu zbiorach archiwalnych zarówno na terenie Polski jak i Niemiec, Rosji czy Izraela, prowadzi wymianę materiałów archiwalnych z innymi archiwami, udziela instytucjom i osobom prywatnym informacji o zasobach archiwalnych, gromadzi przedmioty związane z historią obozu, sprawuje również pieczę nad obiektami poobozowymi znajdującymi się na terenie Muzeum w Rogoźnicy.
Do zadań działu należy też przechowywanie i udostępnianiem zgromadzonych materiałów archiwalnych. Dokonuje się wypożyczeń w celach naukowo-badawczych i wystawienniczych.
Na podstawie zgromadzonych materiałów odtwarzana jest kartoteka więźniów – ustalono 74 376 nazwisk. Prowadzona jest również digitalizacja zbiorów archiwalnych. Na cyfrowe nośniki zostały przeniesione wszystkie oryginalne dokumenty znajdujące się w archiwum oraz 2/3 unikatowego zbioru relacji byłych więźniów.