K+  K-      A  A  A
brama

Grafiki Józefa Łapińskiego w Muzeum Gross-Rosen

opublikowane: 6 maja 2006

Zapraszamy do obejrzenia wystawy pt. „Marsz śmierci więźniów KL Stutthof w 1945 r. w malarstwie i rysunkach Józefa Łapińskiego, uczestnika ewakuacji „.


Józef Łapiński [1919-2004] urodził się na Łotwie, w Derwaniszkach. W czasie wojny należał do Polskiej Organizacji Wojskowej (POW). Aresztowany pod koniec 1941 r., po pobycie w więzieniu w Dauwgapils trafił do obozu koncentracyjnego Salaspils k. Rygi, skąd w grudniu 1943 r. zostaje przeniesiony do KL Stutthof (numer więźnia 27508). W styczniu 1945 r. brał udział w pieszej ewakuacji więźniów tego obozu. Po długiej tułaczce wyzwolony został przez wojska radzieckie w okolicy Łęczyc. Po wojnie ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Gdańsku, gdzie w 1952 roku zdobył dyplom na Wydziale Malarstwa u prof. Juliusza Studnickiego. Brał udział w wielu wystawach, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia.
Prezentowane na wystawie prace, powstałe krótko po zakończeniu II wojny światowej, ukazują grozę i cierpienie, a także udrękę poszczególnych etapów marszu ewakuacyjnego, który pochłonął wiele istnień ludzkich. Te przepojone grozą grafiki są zarówno dokumentem życia w cieniu krematoriów, jak również hołdem złożonym pomordowanym.
Dopełnieniem prezentowanych grafik są fragmenty wspomnień byłych więźniów KL Stutthof, którym dane było przeżyć ten tragiczny marsz.
Wystawę można oglądać do 10 września 2006 r.