K+  K-      A  A  A
brama

Konferencja ROPWiM

opublikowane: 9 czerwca 2010

Uczestnicy „Krajowej konferencji poświęconej problematyce ochrony cmentarzy, kwater i grobów wojennych”, organizowanej w dniach 8-11.06.2010 r. we Wrocławiu przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, gościli również w Muzeum Gross-Rosen.
W programie pobytu, który zaplanowano na 8.06.2010 r., przewidziano spotkanie z Dyrektorem Muzeum, projekcję filmu o historii KL Gross-Rosen i oprowadzenie po terenie byłego obozu. Oprócz historii uczestnicy konferencji poznali zakres aktualnie wykonywanych prac konserwatorsko-budowlanych w ramach projektu „Kamienne Piekło I”, którym poddawane są zachowane obiekty poobozowe oraz projekt architektoniczno-przestrzennego zagospodarowania terenu muzealnego kamieniołomu – autorstwa NIZIO International Design pn. „Kamienne Piekło II”.
Na zakończenie pobytu pod „Ścianą Śmierci” i Pomnikiem-Mauzoleum Goście oddali hołd ofiarom obozu koncentracyjnego Gross-Rosen.