K+  K-      A  A  A
brama

Dział Oświatowy

Dział Oświatowy zajmuje się udostępnianiem zwiedzającym terenu byłego obozu i pamiątek poobozowych. Na terenie byłego obozu zorganizowano stałą ekspozycję obejmującą w chwili obecnej cztery stałe wystawy rozmieszczone w odrębnych pomieszczeniach muzealnych. W zakresie upowszechniania wiedzy o obozie koncentracyjnym Gross-Rosen dział ten prowadzi lekcje muzealne i projekty edukacyjne w szkołach, organizuje konkursy dla młodzieży szkolnej. Wykonuje zadania związane z organizacją uroczystości rocznicowych, obsługą odwiedzających Muzeum Gross- Rosen dystrybucją publikacji i nagrań. W zakresie realizacji wymienionych zadań Dział Oświatowy współpracuje z różnymi instytucjami, w tym z kołami i klubami zrzeszającymi byłych więźniów oraz prowadzi bieżącą działalność informacyjną.