K+  K-      A  A  A
brama

Zakup pojazdu elektrycznego typu melex

Środki finansowe pozyskane w 2007 r. przez Muzeum Gross-Rosen w ramach programu operacyjnego: Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego, ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozwoliły na zakup pojazdu elektrycznego typu melex.

Pojazd umożliwia dostęp do poobozowych reliktów byłym więźniom obozu koncentracyjnego Gross‑Rosen, osobom starszym, schorowanym, inwalidom. Zapewnia możliwość zwiedzania terenu muzeum (ponad 44 ha) oraz uczestniczenia tych osób w uroczystościach upamiętniających.