K+  K-      A  A  A
brama

Otwarcie wystawy pt.”Filie KL Gross-Rosen na Ziemi Dzierżoniowskiej”

opublikowane: 7 maja 2003

7 maja 2003 r. odbyło się w Izbie Regionalnej w Dzierżoniowie, Rynek 36, otwarcie wystawy pt. „Filie KL Gross-Rosen na Ziemi Dzierżoniowskiej”.
„…Wystawa ta ma przypomnieć i utrwalić w pamięci ten tragiczny fragment historii, który na trwałe wpisał się także w dzieje regionu dzierżoniowskiego. Dzieje obozów położonych na tych terenach to tylko drobny epizod Holocaustu, ale jakże znamienny. Dlatego trzeba go pokazywać następnym pokoleniom, aby pamiętając o tym co tu się wydarzyło potrafili stworzyć lepszy świat. Świat bez wojen i nienawiści rasowych. Aby wyciągnęli wnioski z historii, bo poznanie jej to najprostsza droga do pojednania, do przełamania stereotypów, do przezwyciężenia uprzedzeń”.