K+  K-      A  A  A
brama

Wizyta Ambasadora Izraela w Muzeum Gross-Rosen.

opublikowane: 23 lipca 2009

21 lipca b.r. Ambasador Izraela w Polsce Pan Zvi Rav-Ner wraz z małżonką odwiedzili Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. Po przywitaniu przez dyrektora Muzeum Janusza Barszcza i Prezesa Fundacji Kamieniołomy Gross-Rosen Pana Piotra Korala, goście przeszli do pomieszczenia w byłym kasynie SS, gdzie dyr. J.Barszcz krótko omówił historię hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen a następnie zapoznał Pana Ambasadora z realizowanym od kilku lat programem modernizacji

merytoryczno-organizacyjnej Muzeum pod wspólną nazwą „Kamienne Piekło KL Gross-Rosen”.

W dalszej części wizyty goście obejrzeli monograficzną wystawę główną p.n. KL Gross-Rosen 1941-1945 i przeszli do sali projekcyjnej na prezentację multimedialną architektoniczno-przestrzennego projektu zagospodarowania przestrzeni muzealnej w historycznym kamieniołomie autorstwa Pana Mirosława Nizio jednego z najbardziej znanych i uznanych architektów-projektantów Pomników Zagłady.

Po zakończeniu projekcji goście przeszli na teren kamieniołomu, gdzie Pan Prezes Piotr Koral omówił najważniejsze założenia ideowe projektu Pana M. Nizio p.n. „Kamienne Piekło KL Gross-Rosen II” odnosząc jego zasadnicze elementy składowe do rzeczywistych części kamieniołomu.

W trakcie przejazdu pod Ścianę Śmierci i krematorium, dyrektor Muzeum Janusz Barszcz zapoznał Pana Ambasadora z głównymi założeniami realizowanego od kilku lat, dzięki pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Dolnośląskiego, projektu konserwatorsko-budowlanego pn. „Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I”.

W końcowej części wizyty goście zwiedzili ekspozycję sztuby więźniarskiej w tzw baraku francuskim a także nową wystawę p.n. „AL. Riese” w prawym skrzydle bramy głównej.