K+  K-      A  A  A
brama

Wystawa „Zagłada Żydów w KL Stutthof”

opublikowane: 5 maja 2006

Do 10 września br. w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy prezentowana jest wystawa pt. „Zagłada Żydów w obozie koncentracyjnym Stutthof”. Można na niej zobaczyć dokumenty i zdjęcia ilustrujące proces zagłady Żydów w tym obozie.

Istniejący od 2 września 1939 r. obóz Stutthof nastawiony był początkowo głównie na eksterminację „niepożądanych elementów polskich” z terenu Gdańska i Pomorza. Dopiero z czasem stał się on obozem międzynarodowym, gdzie osadzano coraz liczniejsze grupy więźniów innych narodowości.

W drugiej połowie 1944 r. obóz zmienił swój charakter, stając się miejscem zagłady dziesiątek tysięcy Żydów, w ten sposób włączono go w proces realizacji akcji „Ostatecznego Rozwiązania Kwestii Żydowskiej” (Endlösung). Część Żydów ewakuowanych do KL Stutthof z obozów koncentracyjnych i gett położonych na terenie Litwy, Łotwy i Estonii oraz przeniesionych z KL Auschwitz, po selekcji uśmiercano natychmiast w komorach gazowych.