K+  K-      A  A  A
brama

Archiwum aktualności

Aktualności w podziale na lata:

Prelekcje dr Anny Wickiewicz

opublikowane: 8 grudnia 2008

Dnia 02.12.2008r. Muzeum zaprosiło uczniów Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu na prelekcje dr Anny Wickiewicz z Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach o „Książce w obozach polskich jeńców wojennych na terenie III Rzeszy i krajów okupowanych (1939-1945)”. Ilustracją tego spotkania była wystawa pod takim samym tytułem prezentowana w Muzeum Gross-Rosen. Prelekcja zapoczątkowała realizację projektu edukacyjnego, poświęconego tematyce obozów koncentracyjnych i jenieckich. Do końca […]

Wystawa 03.12.2008 r.

opublikowane: 8 grudnia 2008

Od dnia 03 grudnia br. do końca marca 2009 w sali wystaw czasowych Muzeum Gross-Rosen można zobaczyć ekspozycję zatytułowaną „Proces Norymberski – Zbrodniarze i ich Ofiary”. Przypomina ona znane z historii fakty związane z działalnością III Rzeszy. Znaczną część ekspozycji poświęcono barbarzyńskim metodom prowadzenia wojny, egzekucjom, obozom koncentracyjnym i zagłady. Czy osoby winne zostały ukarane? Zachęcamy do obejrzenia wystawy, która […]

Prace remontowo-konserwatorskie budynku tkalni więźniarskiej

opublikowane: 4 grudnia 2008

W roku 2008 ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego zrealizowano zadanie pn.: „Prace remontowo-konserwatorskie budynku dawnej tkalni więźniarskiej na terenie byłego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen” Zadanie wykonano w ramach programu operacyjnego „Dziedzictwo kulturowe” (Priorytet 1-Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych). Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Wizyta Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

opublikowane: 18 października 2008

Spotkanie z Panią Moniką Smoleń Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 16 października br. w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy odbyło się spotkanie z Panią Moniką Smoleń Wiceministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Udział w nim wzięli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: Pani Renata Adam oraz Pan Edwin Petrykat, Pan Piotr Koral Prezes Fundacji Kamieniołomy Gross-Rosen, Pan Robert Kropiwnicki Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego „Arleg” w Legnicy […]

Wizyta Muzeum Holokaustu

opublikowane: 17 października 2008

Pan Jacek Nowakowski w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy 3 października br. przebywał z wizytą w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy Pan Jacek Nowakowski z United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie. W czasie swojego pobytu gość zapoznał się z historią powstania i funkcjonowania obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, w tym kamieniołomu – miejsca pracy i śmierci więźniów, obejrzał film oraz wystawę monograficzną „KL Gross-Rosen 1941-1945”. Gościa zapoznano również z aktualną działalnością […]

69 rocznica agresji Niemiec na Polskę

opublikowane: 27 sierpnia 2008

07.09.2008 r. odbędą się w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy uroczystości upamiętniające kolejną 69 rocznicę agresji Niemiec na Polskę. Uczestnicy uroczystości złożą hołd ofiarom obozu koncentracyjnego Gross-Rosen i kombatantom drugiej wojny światowej. Organizatorzy: Urząd Miejski w Strzegomiu, Muzeum Gross-Rosen, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Honorowy Patronat: biskup świdnicki ks. prof. Ignacy Dec, burmistrz Strzegomia Lech Markiewicz. W Programie: 11.50 – przemarsz pocztów […]

Uroczystość podpisania Listu Intencyjnego

opublikowane: 8 lipca 2008

7 lipca 2008 roku o godz. 1100 w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy odbyła się uroczystość podpisania Listu Intencyjnego w sprawie realizacji projektu-pomnika „KAMIENNE PIEKŁO KL GROSS-ROSEN” w historycznym kamieniołomie byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen w Rogoźnicy. Sygnatariuszami Listu są: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Marek Łapiński, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Piotr Borys, Prezes Fundacji Kamieniołomy Gross-Rosen Piotr Koral, […]

Kamienne Piekło – projekt

opublikowane: 7 lipca 2008

Uroczystość podpisania Listu Intencyjnego w sprawie realizacji projektu „KAMIENNE PIEKŁO KL GROSS-ROSEN” w historycznym kamieniołomie byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen w Rogoźnicy, upamiętniającego miejsce kaźni tysięcy więźniów z całej Europy 7 lipca 2008 r.

Abraham Kajzer – Za drutami Śmierci

opublikowane: 4 lipca 2008

„Niniejsze wydanie tej niezwykłej książki, jaką jest obozowy dziennik Abrahama Kajzera, to reedycja pierwszego polskiego wydania, które ukazało się w nieistniejącym już Wydawnictwie Łódzkim 46 lat temu. Od kilkudziesięciu lat tytuł nie jest osiągalny nawet na rynku antykwarycznym. Muzeum, odpowiadając na z roku na rok rosnące zainteresowanie czytelników, a także mając świadomość ogromnej wartości pamiętnika – zarówno w sferze […]

Informator – „Filie Obozu Gross-Rosen”

opublikowane: 2 lipca 2008

Ukazał się właśnie, długo oczekiwany, informator pt. „Filie obozu koncentracyjnego Gross-Rosen”. W 99 notach dotyczących obozów podporządkowanych komendanturze KL Gross-Rosen, których istnienie, zdaniem autorów, nie ulega wątpliwości, zawarto podstawowe informacje o tych obozach (położenie, data powstania, liczebność itp.). Każda nota zawiera również informacje o literaturze i dostępnych w archiwum Muzeum źródłach.