K+  K-      A  A  A
brama

Archiwum aktualności

Aktualności w podziale na lata:

Wizyta w Muzeum Gross-Rosen członków berlińskiej SPD

opublikowane: 9 listopada 2003

9 listopada 2003 r. Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy gościło 240 osobową grupę członków berlińskiej SPD na czele z Przewodniczącym Związku Krajowego SPD-Berlin Senatorem Peterem Striederem, Przewodniczącym Parlamentu Berlina Walterem Momperem oraz posłem do Bundestagu Klausem Uwe Brenneterem. Goście zwiedzili teren byłego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen i uczestniczyli w spotkaniach z byłymi więźniami tegoż obozu. Pod Pomnikiem-Mauzoleum odbyła się uroczysta manifestacja. Pamięć […]

Ambasador Szewach Weissa w Muzeum Gross-Rosen

opublikowane: 15 października 2003

Gdy w styczniu 2001 r. prof. Szewach Weiss został mianowany Ambasadorem Państwa Izrael w Polsce, jednym z pierwszych jego kroków było odwiedzenia Wałbrzycha, z którym jest związany sentymentalnie, ponieważ spędził tu kilka powojennych miesięcy. Na zaproszenie Muzeum Gross-Rosen wziął wtedy również udział w międzynarodowej konferencji na temat upowszechniania wiedzy o Holokauście i martyrologii narodów. Obecnie, gdy okres jego pobytu w Polsce jako Ambasadora […]

„Ta pamięć to powinność pokoleń żyjących w pokoju…”

opublikowane: 8 września 2003

W pierwszą niedzielę września 2003 r., w 64. rocznicę wybuchu II wojny światowej, jak co roku, na terenie byłego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen w Rogoźnicy, byli więźniowie tego obozu, władze państwowe i samorządowe, mieszkańcy naszego regionu, kombatanci, młodzież zebrali się, aby wziąć udział w polowej Mszy Świętej i tym samym oddać hołd tym, którzy zginęli za Wolność Naszą i Waszą. Wszystkich tych […]

V Zlot Harcerzy RP z terenu Diecezji Legnickiej

opublikowane: 7 września 2003

W dniach 4-7 września 2003 r. w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy miał miejsce V Zlot Harcerzy RP z terenu Diecezji Legnickiej. Uczestnicy zlotu m.in. rozegrali turniej wiedzy o zamordowanym w Gross-Rosen, pierwszym Naczelniku Szarych Szeregów, Florianie Marciniaku. 100 harcerzy biorących, pod opieką ks. dr. Piotra Bojko, udział w zlocie, uczestniczyło również czynnie w polowej Mszy Świętej, odczytując Apel Poległych.

Otwarcie wystawy pt. „Już tylko pamięć”

opublikowane: 12 czerwca 2003

12 czerwca 2003 r. o godz. 16 w salach ekspozycyjnych Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy odbyło się otwarcie w Krakowie, wystawy prac plastycznych Eugeniusza Molskiego, zatytułowanej „Już tylko pamięć”. E. Molski, absolwent Państwowej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, uprawia malarstwo, ceramikę i rzeźbę ceramiczną. Prace swe prezentował na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych, zarówno w Polsce jak i za granicą. Przeniesiona z Galerii „Szalom” w Krakowie, […]

Delegacja Muzeum Gross-Rosen w Terezinie

opublikowane: 18 maja 2003

18 maja br., jak co roku, na terenie Narodowego Cmentarza w Terezinie (Czechy) odbyła się uroczystość upamiętnienia ofiar II wojny światowej. Na cmentarzu tym znajdują się groby tysięcy Żydów zmarłych w jednym z największych europejskich gett (Ghetto Theresienstädt) w latach 1941-1945 oraz ofiar więzienia gestapo Mala Pevnost i więźniów z pobliskiego obozu koncentracyjnego w Litomierzycach (Leitmeritz). W uroczystości wzięli udział, oprócz gospodarzy, przedstawiciele […]

Otwarcie wystawy pt.”Filie KL Gross-Rosen na Ziemi Dzierżoniowskiej”

opublikowane: 7 maja 2003

7 maja 2003 r. odbyło się w Izbie Regionalnej w Dzierżoniowie, Rynek 36, otwarcie wystawy pt. „Filie KL Gross-Rosen na Ziemi Dzierżoniowskiej”. „…Wystawa ta ma przypomnieć i utrwalić w pamięci ten tragiczny fragment historii, który na trwałe wpisał się także w dzieje regionu dzierżoniowskiego. Dzieje obozów położonych na tych terenach to tylko drobny epizod Holocaustu, ale jakże znamienny. Dlatego trzeba […]