K+  K-      A  A  A
brama

69 rocznica agresji Niemiec na Polskę

Opublikowane: 27 sierpnia 2008

07.09.2008 r. odbędą się w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy uroczystości upamiętniające kolejną 69 rocznicę agresji Niemiec na Polskę. Uczestnicy uroczystości złożą hołd ofiarom obozu koncentracyjnego Gross-Rosen i kombatantom drugiej wojny światowej.
Organizatorzy:

  • Urząd Miejski w Strzegomiu,
  • Muzeum Gross-Rosen,
  • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Honorowy Patronat:

  • biskup świdnicki ks. prof. Ignacy Dec,
  • burmistrz Strzegomia Lech Markiewicz.

W Programie:

  • 11.50 – przemarsz pocztów sztandarowych i delegacji
  • 12.00 – uroczysta polowa msza św. celebrowana przez biskupa świdnickiego ks. prof. Ignacego Deca,
  • Apel Poległych – młodzież z ZHR, Orkiestra Reprezentacyjna Śląskiego Okręgu Wojskowego,
  • złożenie wieńców i wiązanek pod pomnikiem mauzoleum.

Udział w uroczystościach zapowiedzieli byli więźniowie obozu koncentracyjnego Gross-Rosen oraz ich rodziny, przybędą również przedstawiciele środowisk kombatanckich, związków i stowarzyszeń sybiraków z Dolnego Śląska. Hołd ofiarom KL Gross-Rosen i drugiej wojny światowej złożą przedstawiciele władz państwowych i samorządowych Dolnego Śląska, młodzież z ZHP, ZHR i okolicznych szkół, przedstawiciele jednostek Straży Pożarnej, lokalnej społeczności.

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w uroczystościach.

Uroczystość podpisania Listu Intencyjnego

Opublikowane: 8 lipca 2008

7 lipca 2008 roku o godz. 1100 w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy odbyła się uroczystość podpisania Listu Intencyjnego w sprawie realizacji projektu-pomnika „KAMIENNE PIEKŁO KL GROSS-ROSEN” w historycznym kamieniołomie byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen w Rogoźnicy.

Sygnatariuszami Listu są: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Marek Łapiński, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Piotr Borys, Prezes Fundacji Kamieniołomy Gross-Rosen Piotr Koral, Członek Zarządu Fundacji Kamieniołomy Gross-Rosen Tadeusz Gałkowski oraz Dyrektor Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy Janusz Barszcz.

Celem budowy pomnika jest upamiętnienie tysięcy więźniów z całej Europy, którzy ginęli i cierpieli w hitlerowskim obozie Gross-Rosen w latach II wojny światowej, jak również konserwacja i rekonstrukcja historycznych obiektów poobozowych oraz rozwinięcie przez Muzeum Gross-Rosen nowych form działalności edukacyjnej. Projekt zagospodarowania przestrzennego historycznego kamieniołomu Gross-Rosen opracował, na zlecenie Fundacji Kamieniołomy Gross-Rosen, architekt Mirosław Nizio.

Oprócz Sygnatariuszy w uroczystości podpisania Listu Intencyjnego wzięli udział: byli więźniowie obozu Gross-Rosen, Ambasador Izraela w Polsce David Peleg, Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec Annette Bußmann, Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Janusz Krupski, Przedstawiciel Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego Małgorzata Różycka, posłowie i senatorowie ziemi dolnośląskiej, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych oraz przedstawiciele Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości i Enterprise Investors bez których nie powstałby projekt „Kamienne piekło KL Gross-Rosen”.

Uroczystość ta potwierdza dążenia władz Rzeczpospolitej oraz administracji samorządowej, a także działaczy społecznych do promowania Muzeum Gross-Rosen, jako ważnego elementu publicznej edukacji oraz uczynienia go wyrazistym punktem na mapie Polski, upamiętniającym ofiary hitleryzmu.

Kamienne Piekło – projekt

Opublikowane: 7 lipca 2008

Uroczystość podpisania
Listu Intencyjnego

w sprawie realizacji projektu

„KAMIENNE PIEKŁO KL GROSS-ROSEN”

w historycznym kamieniołomie
byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego
Gross-Rosen w Rogoźnicy,
upamiętniającego miejsce kaźni tysięcy więźniów
z całej Europy

7 lipca 2008 r.

Abraham Kajzer – Za drutami Śmierci

Opublikowane: 4 lipca 2008

„Niniejsze wydanie tej niezwykłej książki, jaką jest obozowy dziennik Abrahama Kajzera, to reedycja pierwszego polskiego wydania, które ukazało się w nieistniejącym już Wydawnictwie Łódzkim 46 lat temu. Od kilkudziesięciu lat tytuł nie jest osiągalny nawet na rynku antykwarycznym. Muzeum, odpowiadając na z roku na rok rosnące zainteresowanie czytelników, a także mając świadomość ogromnej wartości pamiętnika – zarówno w sferze faktograficznej, jak i przesłania moralnego – od wielu już lat czyniło starania o ponowną publikację…”
[Od wydawcy]

Informator – „Filie Obozu Gross-Rosen”

Opublikowane: 2 lipca 2008

Ukazał się właśnie, długo oczekiwany, informator pt. „Filie obozu koncentracyjnego Gross-Rosen”. W 99 notach dotyczących obozów podporządkowanych komendanturze KL Gross-Rosen, których istnienie, zdaniem autorów, nie ulega wątpliwości, zawarto podstawowe informacje o tych obozach (położenie, data powstania, liczebność itp.). Każda nota zawiera również informacje o literaturze i dostępnych w archiwum Muzeum źródłach.

Spotkanie ze świadkami historii

Opublikowane: 9 czerwca 2008

26.05.2008r. grupa byłych więźniów obozu Gross-Rosen ze środowiska warszawskiego odwiedziła Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy .

Głównym celem pobytu było złożenie hołdu Kolegom, pomordowanym w obozie. Uczestnicy spotkania złożyli wieniec pod Pomnikiem – Mauzoleum i minutą ciszy uczcili pamięć ofiar obozu Gross – Rosen.
Byli więźniowie wyrazili gotowość spotkania się z młodzieżą i opowiedzenia o swoich obozowych przeżyciach. w spotkaniu uczestniczyła młodzież II Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu oraz I Publicznego Gimnazjum w Wałbrzychu.
Goście wyczerpująco odpowiadali na pytania uczniów.

Następnie odbyło się spotkanie Dyrekcji Muzeum i pracowników Działu Oświatowego z  gośćmi.
Prezes Koła byłych więźniów obozu Gross-Rosen, pan Zenon Kicki zainicjował przekazanie Muzeum czterech oryginalnych listów obozowych będących w posiadaniu Bogdana Bartnikowskiego byłego więźnia KL Auschwitz –Birkenau.
Cenne dokumenty to korespondencja z obozu Gross-Rosen pisana przez więźnia Czesława Pieńkowskiego do rodziny.
Dyrektor – Janusz Barszcz zapoznał gości z planami i zamierzeniami Muzeum.
O godzinie 13.45 pożegnaliśmy miłych gości, którzy odjechali w Góry Sowie, by zwiedzić Kompleks Osówka w Głuszycy.

Wystawa czerwiec 2008r.

Opublikowane: 9 czerwca 2008

Od czerwca br. w sali wystaw czasowych Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy prezentowana jest wystawa z Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu pt.: „Książka w obozach polskich jeńców wojennych na terenie III Rzeszy i krajów okupowanych (1939-1945).”
Wystawa jest próbą przedstawienia historii książki w obozach jenieckich. Unaocznia, dlaczego obieg książek był tam możliwy, jak jeńcy go organizowali, jak radzili sobie z cenzurą, jakie książki i ile ich czytali oraz jakie działania temu towarzyszyły.
Autentyczne pamiątki pomagają zwiedzającym uświadomić skalę tego zjawiska, a przede wszystkim zrozumieć wyjątkowe znaczenie słowa pisanego w izolacji.
W dniu 03.06.2008 r. odbył się wernisaż wystawy, w którym uczestniczyła młodzież z sanatorium „Zuch” w Szczawnie-Zdroju oraz z Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy.
Bardzo ciekawą prelekcję na temat samej wystawy i poruszonej przez nią problematyki, ale także historii i specyfiki obozów jenieckich, wygłosiła Pani dr Anna Wickiewicz z Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu.

Dar miesięcznika „Odkrywca”

Opublikowane: 26 maja 2008

W maju 2008 r. w siedzibie Muzeum Gross-Rosen w Wałbrzychu przedstawiciele miesięcznika „Odkrywca” w osobach Prezes Wydawnictwa – Pani Magdaleny Haber i Redaktor Naczelnej – Pani Izabeli Kwiecińskiej przekazali bezpłatnie do Archiwum Muzeum zbiór oryginalnych dokumentów dotyczących filii KL Gross-Rosen z miejscowości Hartmannsdorf (Miłoszów). Dokumenty te zostały zinwentaryzowanie i włączone do zasobu archiwalnego Muzeum.
Serdecznie dziękujemy miesięcznikowi „Odkrywca” za tak cenny dar.

Wizyta pracowników Muzeum Stutthof

Opublikowane: 26 maja 2008

W dniach 12.05.- 14.05.2008 r. Muzeum Gross-Rosen gościło u siebie grupę studyjną pracowników Muzeum Stutthof ze Sztutowa. w czasie swojego pobytu grupa ta m.in. odwiedziła pracownie naukowo-badawcze w Wałbrzychu, gdzie zapoznała się z zasobem archiwalnym Muzeum, problematyką związaną z jego digitalizacją i przechowywaniem oraz z możliwościami Muzeum w zakresie samodzielnego wydawania publikacji.
Zorganizowany został również wyjazd w Góry Sowie do sztolni znajdujących się na górze Włodarz, gdzie w czasie II wojny światowej znajdował się jeden z podobozów – AL. Wolfsberg, wchodzący w skład kompleksu „Riese” – podległy komendanturze KL Gross-Rosen.
Pracownicy Muzeum Stutthof odwiedzili również Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy oraz pobliski kamieniołom – miejsce pracy więźniów. Zapoznali się z historią tego miejsca i zwiedzili jego teren.
W czasie wolnym nasi Goście podziwiali uroki Ziemi Dolnośląskiej oraz jej zabytki – Zamek Książ i Uzdrowisko w Szczawnie-Zdroju.

XI Pieszy Rajd Szlakiem Martyrologii

Opublikowane: 21 maja 2008

16 maja 2008 roku odbył się organizowany przez Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu oraz Sztolnie Walimskie XI Pieszy Rajd Szlakiem Martyrologii, w którym, jak co roku, uczestniczyli pracownicy Muzeum Gross-Rosen. Rajd organizowany jest głównie z myślą o młodzieży gimnazjalnej z okolicznych szkół i ma na celu zapoznanie uczestników z tragiczną historią II wojny światowej na tym terenie: w latach 1943 – 1945 w Górach Sowich hitlerowcy prowadzili – pod kryptonimem „Riese” – tajną budowę kolejnej głównej kwatery. Siłe roboczą stanowili robotnicy przymusowi, jeńcy wojenni oraz ponad 13 tysięcy więźniów KL Gross-Rosen. Zapędzeni do katorżniczej pracy – przy drążeniu podziemnych sztolni i budowie naziemnej infrastruktury – więźniowie żyli w prymitywnych warunkach, w licznych obozach rozsianych w Górach Sowich.

Trasa tegorocznego Rajdu przebiegała obok pozostałości obozu Lärche zlokalizowanego na zboczach góry Soboń.
Rajd zakończył się w godzinach popołudniowych przed Sztolniami Walimskimi, gdzie odbyła się krótka inscenizacja przygotowana przez młodzież oraz złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą Ofiary faszyzmu.
17 maja 2008 roku w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu odbył się dla młodzieży konkurs wiedzy o Riese, gdzie w części merytorycznej, między innymi, wystąpiła z referatem dr Dorota Sula z Muzeum Gross-Rosen.