K+  K-      A  A  A
brama

Otwarcie wystawy pt.”Filie KL Gross-Rosen na Ziemi Dzierżoniowskiej”

Opublikowane: 7 maja 2003

7 maja 2003 r. odbyło się w Izbie Regionalnej w Dzierżoniowie, Rynek 36, otwarcie wystawy pt. „Filie KL Gross-Rosen na Ziemi Dzierżoniowskiej”.
„…Wystawa ta ma przypomnieć i utrwalić w pamięci ten tragiczny fragment historii, który na trwałe wpisał się także w dzieje regionu dzierżoniowskiego. Dzieje obozów położonych na tych terenach to tylko drobny epizod Holocaustu, ale jakże znamienny. Dlatego trzeba go pokazywać następnym pokoleniom, aby pamiętając o tym co tu się wydarzyło potrafili stworzyć lepszy świat. Świat bez wojen i nienawiści rasowych. Aby wyciągnęli wnioski z historii, bo poznanie jej to najprostsza droga do pojednania, do przełamania stereotypów, do przezwyciężenia uprzedzeń”.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej 19 alianckim oficerom Sekcji Francuskiej SOE

Opublikowane: 10 maja 2002

Dnia 10 maja 2002 r. na terenie byłego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen w Rogoźnicy odbyły się uroczyste obchody Dnia Zwycięstwa połączone z odsłonięciem tablicy pamiątkowej poświęconej 19 alianckim oficerom Sekcji Francuskiej SOE (Special Operations Executive), rozstrzelanym jesienią 1944 r. na terenie KL Gross-Rosen. Inicjatywa upamiętnienia schwytanych na terenie Francji, a rozstrzelanych w KL Gross-Rosen oficerów SOE, wśród których byli Anglicy, Francuzi i Kanadyjczycy, powstała w środowisku kombatanckim Wielkiej Brytanii.


W przeddzień uroczystości odbyło się seminarium na temat SOE. W ramach seminarium zaprezentowano referaty:

  1. Geneza powstania i historia Special Operations Executive
  2. Związki i współdziałanie Armii Krajowej ze Special Operations Executive (SOE)
  3. Epizody II wojny światowej – rozstrzelanie 19 oficerów SOE na terenie KL Gross-Rosen w świetle procesów komendanta tego obozu Johannesa Hassebroeka przed Brytyjskim Sądem Wojskowym i sądami niemieckimi.

Grupa do Zadań Specjalnych SOE powstała z inicjatywy Hugh Daltona w 1940 r., aby wypełnić dyrektywę Winstona Churchilla i „postawić w ogniu całą Europę”. W jej szeregach działalność dywersyjną prowadziło około 10 000 mężczyzn i 3200 kobiet. W Europie terenem działania agentów SOE były: Belgia, Dania, Holandia, Francja, Jugosławia i Polska. SOE rozwiązano w 1946 roku.