K+  K-      A  A  A
brama

Wystawa maj 2008 r.

Opublikowane: 14 maja 2008

Muzeum Gross-Rosen prezentuje w maju br. ekspozycję „Living On/Którzy przeżyli”.
Wystawa przedstawia fotografie – portrety osób ocalałych z Holocaustu, a mieszkających obecnie na terenie stanu Tennessee w Stanach Zjednoczonych. Została przygotowana przez Prof. Roberta Hellera z Uniwersytetu Stanowego Tennessee w Knoxville. Fotografie oraz fragmenty wspomnień w języku polskim i angielskim prezentują losy osób pochodzących z terytorium przedwojennej Polski oraz tych, których główne doświadczenie wojenne związane było z Polską.
Wystawa została sprowadzona do Polski przez Ambasadę USA w Warszawie we współpracy z Tennessee Holocaust Commission.
Serdecznie zapraszamy.

Wystawa 15.01.2008 r.

Opublikowane: 21 stycznia 2008

Od stycznia br. Muzeum Gross-Rosen zaprasza do obejrzenia nowej wystawy wypożyczonej z Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu. Wystawa prezentuje prace malarskie wykonane przez jeńców przebywających w oflagach i stalagach.
Działalność artystyczna pomagała jeńcom przetrwać trudny czas niewoli. Kolekcja jest zbiorem prac różnorodnych pod względem technicznym i jednocześnie bardzo ciekawym pod względem artystycznym.
Wystawa prezentowana jest do końca kwietnia 2008 r w sali wystaw czasowych Muzeum Gross-Rosen.

Wolontariat w służbie zabytkom

Opublikowane: 23 października 2007

Muzeum Gross-Rosen w porozumieniu z Fundacją Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego wzięło udział w Programie Wolontariat w służbie zabytkom. Był to program całoroczny finansowany z Europejskiego Programu „Kultura 2000” a współfinansowany „ze środków Niemieckiej Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość”, skierowanym do młodych Polaków, Niemców i Czechów w wieku od 18 do 26 lat.
Koordynatorem projektu w Polsce była Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego.
W ramach tego projektu Muzeum Gross-Rosen przyjęło dwóch wolontariuszy (z Polski i z Niemiec).
Zakres prac wykonywanych w Muzeum Gross-Rosen obejmował: odtwarzanie na podstawie dokumentów zgromadzonych w archiwum Muzeum kartoteki więźniów obozu Gross-Rosen, a także kartoteki członków załogi SS, prace związane z digitalizacją zbiorów, tłumaczenia dokumentów z języka niemieckiego, udział w projektach prowadzonych przez Muzeum Gross-Rosen

Jens Köber – sporządzanie kartotek………………………………….Małgorzata Kłych – wprowadzanie danych

68 rocznica wybuchu II wojny światowej

Opublikowane: 5 września 2007

2 września b.r. na terenie byłego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen w Rogoźnicy odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary II wojny światowej. Organizatorem obchodów 68 rocznicy agresji na Polskę było Muzeum Gross-Rosen oraz Urząd Miejski w Strzegomiu. Patronat honorowy nad uroczystościami objął Biskup Świdnicki Jego Ekscelencja ks.Bp. Prof. Ignacy Dec oraz Burmistrz Strzegomia Lech Markiewicz.
Odprawiona została uroczysta Polowa Msza Święta oraz złożono wieńce i wiązanki kwiatów pod Pomnikiem-Mauzoleum znajdującym się terenie byłego obozu.

Podczas uroczystości głos zabrali wice Wojewoda Dolnośląski Roman Kulczycki, Starosta Powiatu Świdnickiego Zygmunt Worsa oraz były więzień KL Gross-Rosen Jan Brodziak.
Na uroczystości przybyła 15 osobowa grupa byłych więźniów obozu Gross-Rosen.

Wystawa – „Prawda i Pamięć. Zbrodnia Katyńska”

Opublikowane: 1 września 2007

Muzeum Gross-Rosen zaprasza do obejrzenia ciekawej wystawy p.t.: „Prawda i Pamięć. Zbrodnia Katyńska” obrazującej jedną z najbardziej wstrząsających w dziejach XX wieku stalinowską zbrodnię ludobójstwa. Warto zobaczyć tę wystawę ze względu na niezwykle bogaty materiał archiwalny i ikonograficzny dokumentujący historię zbrodni katyńskiej. Ekspozycję otwierają fotografie przedstawiające oficerów Wojska Polskiego garnizonu Łódź i funkcjonariuszy Policji Państwowej w Łodzi z okresu międzywojennego oraz zdjęcia z zawarcia paktu Ribbentrop-Mołotow, którego skutkiem był podział ziem polskich na strefy wpływów (wytyczenie niemiecko-sowieckiej linii demarkacyjnej w Brześciu n. Bugiem). Jednak szczególnie poruszające są oryginalne zdjęcia przedstawiające ofiary zbrodni katyńskiej, których zwłoki odkryto podczas prac ekshumacyjnych Międzynarodowej Komisji Lekarskiej w 1943 r. Wystawa zawiera również interesującą prezentację sylwetek ludzi- ofiar, których życie do dnia wybuchu wojny światowej związane było z Łodzią i Ziemią Łódzką. Ekspozycję zamyka dokumentacja obrazująca organizację, powstanie i obecny wygląd memoriałów- na Polskich Cmentarzach Wojennych w Katyniu, Charkowie i Miednoje. Wystawę tę można zobaczyć w sali wystaw Muzeum Gross-Rosen od września b.r. do stycznia 2008 r.

Ambasador Victor Ashe w Muzeum Gross-Rosen

Opublikowane: 19 czerwca 2007

19 czerwca br. ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki Pan Victor Ashe odwiedził Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy na Dolnym Śląsku. Szczególne zainteresowanie Pana Ambasadora wzbudził projekt architektoniczno-przestrzenny „Kamienne Piekło”, którego głównym założeniem ideowym jest upamiętnienie na terenie poobozowego kamieniołomu granitu katorżniczej pracy, cierpienia i śmierci tysięcy więźniów KL Gross-Rosen – jednego z największych i najcięższych obozów koncentracyjnych III Rzeszy. Projekt „Kamiennego Piekła” swym zakresem obejmuje także, równoległe w czasie, przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorsko-budowlanych na całym terenie byłego obozu koncentracyjnego a obecnego Muzeum Gross-Rosen. Na szczególne wyróżnienie zasługuje fakt, czynnego i w dużej mierze sprawczego, uczestnictwa Fundacji Kamieniołomy Gross-Rosen utworzonej przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości. – najpierw w przejęciu przez Muzeum terenu kamieniołomu i jego uporządkowaniu, a następnie w stworzeniu przez NIZIO International Design projektu architektoniczno-przestrzennego.

W trakcie wizyty odbyło się spotkanie Pana ambasadora Victora Ashe’a z przedstawicielami samorządowych władz województwa dolnośląskiego: przewodniczącym sejmiku wojewódzkiego Panem prof. Leonem Kieresem i wicemarszałkiem województwa Panem Piotrem Borysem oraz prezesem Fundacji Kamieniołomy Gross-Rosen Panem Piotrem Koralem. Jednym z tematów rozmowy była krótka informacja na temat aktualnego stanu zaawansowania prac organizacyjno-wykonawczych projektu „Kamiennego Piekła” współrealizowanego przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundację Kamieniołomy Gross-Rosen i Muzeum Gross-Rosen. Realizacja projektu „Kamiennego Piekła” przebiegać będzie w latach 2007-2011.

” Lekcja historii w miejscu pamięci – obóz koncentracyjny Gross-Rosen”

Opublikowane: 13 czerwca 2007

13.06.2007r. zakończyła się druga edycja projektu edukacyjnego zatytułowanego ” Lekcja historii w miejscu pamięci – Obóz koncentracyjny Gross-Roseen”. Głównym przesłaniem projektu było zaproszenie do Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy młodzieży z ostatnich klas gimnazjalnych szkół dolnośląskich, na tzw. „żywą lekcję historii”. W zetknięciu z poobozowymi reliktami, młodzież mogła poznać historię jednego z najcięższych obozów koncentracyjnych, jakie funkcjonowały w Europie w czasie drugiej wojny światowej. Lekcja była również okazją do pogłębienia wiedzy o przeszłości regionu, w którym mieszkamy. Uczniowie mogli poznać prezentowane w muzeum, archiwalne fotografie, dokumenty źródłowe, obozową korespondencję i wspomnienia byłych więźniów odtwarzane w czasie projekcji filmu.


Ogółem w drugiej edycji projektu, od 14 maja do 13 czerwca br., uczestniczyło 20 grup młodzieżowych z 20 gimnazjów Dolnego Śląska tj. 634 uczniów i 36 opiekunów. Wyboru szkół dokonało Dolnośląskie Kuratorium Oświaty, które przygotowało również szczegółowy harmonogram ich przyjazdu do muzeum. Warto podkreślić, że dzięki pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego udział młodzieży w realizacji projektu był całkowicie bezpłatny. Na zakończenie „Lekcji…” każdy uczestnik otrzymał publikację ” KL Gross – Rosen, hitlerowski obóz koncentracyjny na Dolnym Śląsku” autorstwa prof. Alfreda Koniecznego. Podziękowania za przeprowadzone zajęcia, przekazywane na bieżąco pracownikom muzeum świadczą pośrednio o tym, że ta ” Lekcja….” na pewno nie została zmarnowana.

Wystawa „Radogoszcz – Zbrodnia i Pamięć”

Opublikowane: 3 czerwca 2007

Od 3 czerwca br. w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy można oglądać wystawę czasową pt. „Radogoszcz – Zbrodnia i Pamięć” wypożyczoną z Muzeum Tradycji Niepodległościowej w Łodzi.
W Radogoszczu (dzisiaj osiedle na terenie dzielnicy Bałuty w Łodzi) w latach 1939 – 1945 mieściło się więzienie hitlerowskie gdzie więźniowie oczekujący na procesy sądowe ginęli na skutek głodu, wycieńczenia i tortur. Historia tego miejsca ilustrowana jest zdjęciami oprawców, więźniów i dokumentami zbrodni. Najbardziej wstrząsające wrażenie robią zdjęcia masakry, która miała miejsce tuż przed wkroczeniem Armii Czerwonej do Łodzi, w nocy z 17 na 18 stycznia 1945 r., kiedy to wymordowano przebywających tam więźniów, a sam budynek spalono. Zginęło wówczas około 1500 osób, ocalało tylko 30.
Do obejrzenia wystawy zapraszamy do 31 sierpnia 2007 r.

Uroczystości w Rogoźnicy – 67. rocznica wybuchu II wojny światowej.

Opublikowane: 3 września 2006

67 lat mija od chwili agresji Niemiec hitlerowskich na Polskę. 3.09.2006 r. na terenie byłego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen w Rogoźnicy odbyła się uroczystość upamiętniająca. Hołd pomordowanym w obozie Gross-Rosen, a także ofiarom II wojny światowej złożyli byli więźniowie KL Gross-Rosen, przedstawiciele związków kombatanckich, organizacji Sybiraków, okoliczna ludność, młodzież, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, duchowieństwo.
Uroczysta Polowa Msza Święta celebrowana była przez biskupa świdnickiego ks. prof. Ignacego Deca, z udziałem orkiestry wojskowej Śląskiego Okręgu Wojskowego, którego dowódcą jest gen. dywizji Fryderyk Czekaj.
Gościem uroczystości był były więzień Pan Norbert Widok, który przed ich rozpoczęciem podpisywał wydane przez Muzeum swoje wspomnienia z obozu publikowane pt: „Przeżyć”.

Grafiki Józefa Łapińskiego w Muzeum Gross-Rosen

Opublikowane: 6 maja 2006

Zapraszamy do obejrzenia wystawy pt. „Marsz śmierci więźniów KL Stutthof w 1945 r. w malarstwie i rysunkach Józefa Łapińskiego, uczestnika ewakuacji „.


Józef Łapiński [1919-2004] urodził się na Łotwie, w Derwaniszkach. W czasie wojny należał do Polskiej Organizacji Wojskowej (POW). Aresztowany pod koniec 1941 r., po pobycie w więzieniu w Dauwgapils trafił do obozu koncentracyjnego Salaspils k. Rygi, skąd w grudniu 1943 r. zostaje przeniesiony do KL Stutthof (numer więźnia 27508). W styczniu 1945 r. brał udział w pieszej ewakuacji więźniów tego obozu. Po długiej tułaczce wyzwolony został przez wojska radzieckie w okolicy Łęczyc. Po wojnie ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Gdańsku, gdzie w 1952 roku zdobył dyplom na Wydziale Malarstwa u prof. Juliusza Studnickiego. Brał udział w wielu wystawach, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia.
Prezentowane na wystawie prace, powstałe krótko po zakończeniu II wojny światowej, ukazują grozę i cierpienie, a także udrękę poszczególnych etapów marszu ewakuacyjnego, który pochłonął wiele istnień ludzkich. Te przepojone grozą grafiki są zarówno dokumentem życia w cieniu krematoriów, jak również hołdem złożonym pomordowanym.
Dopełnieniem prezentowanych grafik są fragmenty wspomnień byłych więźniów KL Stutthof, którym dane było przeżyć ten tragiczny marsz.
Wystawę można oglądać do 10 września 2006 r.